3 Maja
Moja praca Moje miasto

 

Strona domowa
Scenariusze
Artykuły
Pomoce
Przewodnik
Współpraca

Jesień da się lubić ] Symbole Ojczyzny ] Ślubowanie uczniów ] Święto Niepodległości ] [ 3 Maja ]

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III

3 Maja

Temat dnia :Rocznica miła sercom Polaków. Słuchanie wzorowego czytania tekstu pt. 3 Maja 1791. Rozmowa dotycząca radosnego wydarzenia w życiu Polaków połączona z wyszukiwaniem odpowiednich fragmentów utworu. Działania na liczbach w zakresie 100 000. Nauka piosenki pt. Mazurek Trzeciego Maja. Uzupełnianie tekstu wyrazami z h i ch. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Projektowanie medalu za zasługi dla Ojczyzny. Granie na dzwonkach lub flecie fragmentów piosenki.

Przebieg zajęć :

1.Wypowiedzi uczniów na temat symboli naszej Ojczyzny z wykorzystaniem podręcznika „Wzrastam w mądrości”, s. 35 – 37 (wybrane polecenia).

2.Słuchanie Mazurka Trzeciego Maja (kaseta audio).

Określanie nastroju w utworze wokalnym.

3.Wzorowe czytanie przez nauczyciela tekstu pt. 3 Maja 1791.

4.Rozmowa dotycząca radosnego wydarzenia w życiu Polaków po­łączona z czytaniem wybranych fragmentów tekstu. (P. s. 66-67)

5.Wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów.

Korzystanie z przypisów umieszczonych w podręczniku (P. s. 66-67).

6.Wyszukiwanie fragmentu dotyczącego ilustracji w podręczniku (P. s. 67).

7.Uzasadnienie wyboru najważniejszych fragmentów opowiadania.

8.Zapoznanie uczniów ze współczesnym widokiem miejsc związa­nych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja oraz wizerunkiem ostat­niego króla Polski (Zamek Królewski w Warszawie, Sala Senator­ska na Zamku Królewskim, król Stanisław August Poniatowski – portret w stroju koronacyjnym) (P. s. 68).

9.Działania na liczbach w zakresie 100 000 (K. M. s. 26).

10. Nauka piosenki pt. Mazurek Trzeciego Maja (kaseta audio).

Wyraziste czytanie tekstu (P. s. 69).

Rozmowa dotycząca treści wiersza.

Określanie metrum.

Wyklaskiwanie rytmu.

Zwrócenie uwagi na grupę rytmiczną .

Próby śpiewania piosenki wraz z wykonawcami, a następnie z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych.

11. Uzupełnianie tekstu wyrazami z h lub ch. Samokontrola wykona­nego zadania. (K. s. 46 ćw. 1, 2)

12. Wypowiedzi uczniów na temat obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja:

- Jak dzisiaj czcimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja?

- Jak przebiegają obchody tego święta w naszej miejscowości i w szkole?

- Zachęcenie uczniów do udziału w uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny oraz festynu organizowanego przez Radę Rodziców naszej szkoły.

13. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - miejsce i data uchwalenia zasadniczej ustawy państwowej :

- Kiedy i gdzie uchwalono Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej? (2 IV 1997 Warszawa)

- Czym jest Konstytucja? (zbiór praw i obowiązków obywateli)

14. Projektowanie medalu za wybitne zasługi dla naszej Ojczyzny (K. s. 46 ćw. 4).

Rysowanie kredkami.

Oryginał i kopia dzieła plastycznego.

15. Granie na dzwonkach lub flecie wybranego fragmentu piosenki pt. Mazurek Trzeciego Maja (K. s. 46 ćw. 4, dzwonki lub flet).

16. Śpiewanie piosenki Mazurek Trzeciego Maja z taktowaniem na trzy.

17. Podsumowanie dnia i samoocena.

18. W domu: Proponujemy ćwiczenie 5 i 6 na karcie nr 46 (K. s. 46 ćw. 5, 6).

 

Oznaczenia :

P. – podręcznik „Wesoła Szkoła”

K.– karty pracy ucznia „Wesoła Szkoła”

K. M. - karty matematyczne „Wesoła Szkoła”

 

góra dokumentu

 

Poprzedni Strona domowa